Купуване на собствени безплатни, местни или (между)национални номера директно онлайн

България:0800-46 068

Who is responsable for the Belfabriek.bg (formerly CallFactory.bg) website?

English

Legal business name: Call Factory

Legal entity: EOOD

Business identification number: 201938261

Address: Ut. Prespa 2, 1000, Sofia, Bulgaria

VAT identification number: BG 201938261

Български

Юридическо име на фирмата: КОЛ ФЕКТЪРИ

Юридическо лице: ЕООД

Регистрационен номер на фирмата: 201938261

Местоположение на фирмата: ул.Преспа №2, СОФИЯ, 1000, България

Идентификационен номер по ДДС: BG201938261

С всички наши номера имате достъп до филтри за повиквания, падащи менюта, статистика и много други допълнителни функции.