Регистрирайте свои собствени 0800/0700 и местни номера директно онлайн!

България:+359 2 4928571
Международен:+3170-3111050

Who is responsible for the Belfabriek website?

English

Legal business name: Call Factory

Legal entity: EOOD

Business identification number: 201938261

Address: Ut. Prespa 2, 1000, Sofia, Bulgaria

VAT identification number: BG 201938261

Български

Юридическо име на фирмата: КОЛ ФЕКТЪРИ

Юридическо лице: ЕООД

Регистрационен номер на фирмата: 201938261

Местоположение на фирмата: ул.Преспа №2, СОФИЯ, 1000, България

Идентификационен номер по ДДС: BG201938261

Задоволени клиенти на Belfabriek: