Регистрирайте свои собствени 0800/0700 и местни номера директно онлайн!

България:+359 2 4928571
Международен:+3170-3111050

Тон преди обявяването

Много предприемачи имат няколко номера за различни цели или за различни уеб магазини. В такъв случай е полезно още в началото на разговора да знаете на кой телефонен номер се обаждате!

Специално за тази цел разполагаме с функцията за предварително обявяване на тон. Когато я включите, ще чуете кратък, ясен гласов файл, който се възпроизвежда в началото на повикването, подобно на звуков сигнал. Но, разбира се, е възможно да използвате и собствено име на компанията!

Така ще знаете точно на кой номер се обажда някой!

Предимствата


Започнете всеки разговор с правилна основа

Когато чуете зададения гласов файл, знаете, че повикването е постъпило чрез специалния телефонен номер. Така започвате всеки разговор по правилния начин.


Избор на ясно различими тонове

В Belfabriek можете да избирате измежду 6 различни, ясно разпознаваеми стандартни гласови файла. Изберете тона, който ви харесва най-много, или качете свой собствен гласов файл.

Просто и без допълнителни разходи

Както виждате, с Belfabriek знаете номера на входящото повикване още преди то да започне, така че можете да разпознавате правилно обаждащите се. Тази услуга е включена за всички клиенти на Belfabriek. Ако искате да научите повече, свържете се с нас!

Задоволени клиенти на Belfabriek: