Регистрирайте свои собствени 0800/0700 и местни номера директно онлайн!

България:+359 2 4928571
Международен:+3170-3111050

Персонализирани телефонни услуги

Като клиент на Belfabriek получавате достъп до много удобни телефонни функции. Това дава възможност телефонният ви номер да расте заедно с вашата организация. За повечето клиенти на Belfabriek стандартните функции са достатъчни, но всяка организация, разбира се, е уникална. Благодарение на нашата IVR система можем да изградим персонализирани функции за всеки.

Също така помагаме на много организации, които сами са започнали да изграждат телефонни платформи като Twillio, но в крайна сметка са зациклили или намират поддръжката за твърде голяма (или пък небесно високите цени за поддръжка).

Ако ви липсва дадена функция, Belfabriek може да я създаде за вас. Нашият екип по програмиране вече е изградил няколко уникални функции за клиенти на нашата IVR платформа.

Няма ограничения за това какво може да прави една IVR система: тя е много по-гъвкава и обширна от телефонната централа. Ако се сетите за това, ние ще го програмираме за вас на конкурентна цена.

Примери за нашите персонализирани телефонни номера:


Докладване на инциденти

Инциденти могат да се случат и често обаждащите се просто искат да знаят дали вече сте наясно със съществуващ проблем. Те също така искат да получат потвърждение, че работите по разрешаването на този инцидент. В такива случаи автоматичната линия за инциденти е добро решение. Записвате веднъж съобщение и след като го изслушат, обаждащите се могат да решат дали искат да прекратят обаждането или да говорят с член на персонала.


Изпращане на допълнителна информация чрез SMS

Предоставянето на информация по телефона е основната дейност на много от нашите клиенти. Но често обаждащите се ценят писменото потвърждение. Това може да стане например чрез изпращане на SMS след обаждането с потвърждение или допълнителна информация. С връзката между вашата база данни и нашата платформа това е много лесно.


Активиране на кредитни карти на самообслужване

Чрез умело комбиниране на телефонен номер с IVR система, свързана с база данни, клиентите на компания за кредитни карти могат сами да активират кредитната си карта, денем и нощем.


Поръчки по телефона

Позволете на клиентите си да купуват вашите продукти или услуги 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. С помощта на уникален клиентски код и кодове на артикули те могат да правят поръчки по телефона.


Подаване на показания на измервателни уреди

Колко енергия сте използвали през тази година? Въпрос, който вече не се налага да задават отчетниците на електромерите на енергийната компания, благодарение на връзката между служебния номер и базата данни на компанията. Просто сами въвеждате показанията на електромера по телефона.


Автоматизирана система за повиквания

Често е важно да можете бързо да се обадите на няколко души едновременно. С автоматизираната система за повиквания, например, имате точните хора на точното място в точното време в случай на спешни случаи.


Справки за баланс

Освен да преглеждат банковите салда онлайн, за клиентите е удобно да могат да се обадят за своите банкови салда чрез номера на услугата на банката и защитена система.

Задоволени клиенти на Belfabriek: