Регистрирайте свои собствени 0800/0700 и местни номера директно онлайн!

България:+359 2 4928571
Международен:+3170-3111050

Превръщане на текст в реч speechbot

Искате ли да получите съобщение за добре дошли на вашия номер? Не сте почитатели на собствения си глас? А наемането на професионален гласов актьор е твърде скъпо за вас?

Искате ли да получите съобщение за добре дошли на вашия номер? Не сте почитатели на собствения си глас? А наемането на професионален гласов актьор е твърде скъпо за вас? Или пък редовно сменяте съобщенията си и трябва да можете да ги променяте бързо? Тогава нашето решение за преобразуване на текст в реч е решението за вас! Изпратете ни имейл с думите, които искате нашият речеви робот да каже ("Благодарим ви, че се обадихте в нашия уеб магазин"), и ние ще ги превърнем в речеви файл, който не може да бъде различен от истински глас! Ако пуснем този файл като меню за избор или текст на съобщение, никой няма да чуе, че това е компютър. Ето колко добри са станали тези речеви роботи през 2022 г. !


Още една удобна функция на Belfabriek ! По този начин можете да правите професионално звучащи приветствени съобщения, менюта за избор и гласови съобщения. Или пък по актуалност да коригирате съобщенията в случай на бедствия или други събития.

Задоволени клиенти на Belfabriek: