Купуване на собствени безплатни, местни или (между)национални номера директно онлайн

България:0800-46 068

Правителствени решения

Правителствени решения

  • бройки за отдел или подразделение

  • спешни линии, номера за разузнаване

  • Реакция 24/7

Идеални решения за държавни институции

Доволни сме, че от много години успяваме да гарантираме достъпността на (полу)държавните институции. Този дългогодишен опит - в съчетание с работните ни споразумения с телекомуникационните власти - означава също, че знаем какво очаква публичната сфера от телефонията. И как можем да отговорим на тези очаквания. Национални служебни номера? Линии за спешни случаи? Информационни номера, които предлагат на гражданите безпрепятствен достъп до правителствата? Телефонни линии за общините и общинските служби? Belfabriek ги изгражда и поддържа, така че информационното снабдяване на гражданите да бъде гарантирано. Тъй като разбираме, че информирането на гражданите винаги е важно, а понякога дори жизненоважно, ние предлагаме поддръжка 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата (при поискване). Освен това, в случай на големи извънредни ситуации, нашите специалисти наблюдават на живо как се развива трафикът от обаждания, за да можем да поемем пиковите стойности. Например чрез временно удължаване на опашките, добавяне на текстови съобщения или разпределяне на трафика на алтернативни места.

Също така винаги поддържаме налични номера за спешни случаи. Те са на разположение в рамките на няколко минути.

Сигурен и във финансово отношение

Разбира се, правителствата трябва да поддържат финансите си в ред. Ние с удоволствие допринасяме и за това. Нашата финансова администрация е запозната с методите на работа на правителствата и изготвя фактури, които улесняват този начин на работа. Например предоставяме фактури с разходни позиции, разходни центрове и името на клиента. Освен това не е проблем да се издават фактури по отделни номера, отдели или служби. Ако е необходимо, Call Factory може дори да поеме част от управлението на ИКТ отдела. Разбира се, в съответствие с изискванията на GDPR.

Спестете чрез рационализиране

Ние също така рационализираме и преструктурираме съществуващите решения за телефония. Често се оказва, че номерата са били използвани по различно време от различни организационни единици и от различни доставчици. Това може да бъде преструктурирано и поето от нас. Това често води до значителни икономии на разходи, например защото все още има абонаменти за номера, които вече не се използват, и/или чрез използване на възможности за синергия.

Искате ли да научите повече за нашите решения за телефония?

Имате нужда от второ мнение за съществуващата структура на телефонията? Нашите професионалисти с удоволствие ще го обсъдят с вас!

С всички наши номера имате достъп до филтри за повиквания, падащи менюта, статистика и много други допълнителни функции.