Купуване на собствени безплатни, местни или (между)национални номера директно онлайн

България:0800-46 068

Правила и условия

Изключване на отговорността

Въпреки че информацията на този уебсайт е представена с най-голямо внимание и Call Factory винаги се стреми да поддържа тази информация възможно най-актуална, пълна и точна, от това не могат да се извлекат никакви права.

От този уебсайт не могат да се черпят никакви права. Цените и условията могат да подлежат на промяна.

Авторски права и права на интелектуална собственост

Всички авторски права и други права на интелектуална собственост, свързани със съдържанието и дизайна на този уебсайт, принадлежат на Call Factory или на нейните лицензодатели и са изрично запазени.

Информация от трети страни

Call Factory не носи отговорност за съдържанието и/или точността на текстовете, изображенията или хипервръзките, поставени на този уебсайт или от трети страни. Текстове, изображения или хипервръзки, поставени на този уебсайт или от трети страни. Общите условия на Call Factories можете да изтеглите от тук.

С всички наши номера имате достъп до филтри за повиквания, падащи менюта, статистика и много други допълнителни функции.