Регистрирайте свои собствени 0800/0700 и местни номера директно онлайн!

България:+359 2 4928571
Международен:+3170-3111050

Инструмент за текстови съобщения

За кратки съобщения до вашите клиенти SMS-ите са отлично средство. Но как да ги изпратите на големи групи?

Инструментът за SMS на Belfabriek е истинска находка.

Можете лесно да управлявате контактите, групите и текстовите съобщения от надеждната си онлайн среда. Това е не само по-удобно, но и работи много по-бързо, отколкото ако правите това на мобилен телефон.

Създавайте контакти и логично ги разделяйте в различни списъци и групи за SMS. Можете да изпращате текстови съобщения веднага или в по-късен момент.

Искате ли връзка между Вашия софтуерен пакет и нашата SMS платформа? Няма проблем: ние бързо ще създадем SMS връзката за Вас!

Предимствата


Удобно писане

Изпращането на SMS от компютър с клавиатура е много по-лесно, отколкото изпращането на SMS от мобилен телефон.


Направете впечатление

Получавате ли повече имейли или SMS-и? Разбирате: едно кратко и силно текстово съобщение прави по-голямо впечатление, отколкото още един имейл.


Съставяйте списъците си

Различни SMS-и за различни целеви групи? Няма проблем. Създавате свои собствени SMS групи в онлайн таблото за управление.


Също и за вътрешнофирмена употреба

Важни новини във вашата компания? Информирайте всички колеги бързо и лесно с помощта на инструмента за SMS.

Приложения на инструмента SMS

Клиентите на Belfabriek използват SMS инструмента по най-различни оригинални начини. Поздравете клиент или колега за рождения му ден, изпратете напомняне, когато някой все още не е подписал договор, или информирайте група клиенти за нова услуга!

Задоволени клиенти на Belfabriek: