Регистрирайте свои собствени 0800/0700 и местни номера директно онлайн!

България:+359 2 4928571
Международен:+3170-3111050

Запис на повиквания

"Това обаждане може да бъде записано, за да се гарантира качеството на нашите услуги." Всеки, който се обажда на бизнес телефонен номер, редовно чува подобно съобщение. Има вероятност тези номера да са хоствани от Belfabriek.

Можете също така да използвате функцията за запис на повиквания за вашия бизнес телефонен номер. С нея автоматично ще правите записи на всички входящи телефонни обаждания. Belfabriek сигурно съхранява звуковите файлове в облака.

Чрез таблото си за управление имате директен достъп до записите в ясен интерфейс !

Предимства на записването на бизнес телефонни разговори

Записването на телефонни разговори не само осигурява резервни копия и доказателства, но е и полезен инструмент за подобряване на услугите ви.


Онлайн възпроизвеждане

Изберете записи по дата или номер и прослушайте разговорите онлайн. Можете веднага да видите кои разговори вече сте прослушали. Можете да отбележите важните разговори със звезда или да ги изтеглите на компютъра си.


Контрол на качеството

Работят ли колегите Ви или Вашият външен кол център правилно? Можете да го чуете в записите на записаните телефонни разговори.

Много приложения за запис на бизнес телефони

Тази функционалност е толкова разнообразна, че почти всяка организация може да намери приложение за нея. Ръководителите на екипи в телефонни центрове използват аудиозаписи по време на срещи за напредъка. Самите служители регистрират своя билет в края на разговора на тихо и спокойно място и при необходимост преслушват записите.

Записването на разговори често се използва и като доказателство за транзакции или за проверка на спазването на процедурите!

Задоволени клиенти на Belfabriek: