Регистрирайте свои собствени 0800/0700 и местни номера директно онлайн!

България:+359 2 4928571
Международен:+3170-3111050

Декларация за поверителност

Валидно от 1 май 2018 г.

Настоящата Политика за поверителност описва как Call Factory събира, обработва и споделя данни, както и избора, който можете да направите по отношение на тази обработка.

Тази Политика за поверителност се отнася за следните потребители:

Посетител на уебсайта

Когато посещавате нашия уебсайт, ние използваме както функционални, така и аналитични бисквитки. Те са необходими, например, за да функционира нашият магазин за сервизни номера или други услуги, както и за да се увеличи лекотата на използване от посетителите.

Използването на бисквитки е безопасно. Данните се анонимизират във възможно най-голяма степен и не се споделят с други страни. Бисквитките не се използват и за кампании по електронна поща и телемаркетинг.

Когато правите поръчка, вашият IP адрес се съхранява като част от поръчката. Това се прави с цел предотвратяване на злоупотреби или измами.

Вие сте собственик на сервизен номер

Когато поръчвате служебен номер в нашия магазин за номера, ние искаме някои данни за вашата организация и за лицето за контакт във вашата организация. Тази информация се изпраща по време на заявката чрез защитена https връзка между браузъра и нашия сървър и се използва единствено от нас, за да осъществим заявката и свързването на вашия сервизен номер.

По време на процеса на кандидатстване може да бъде поискана допълнителна информация. Това е информация, която се изисква от органа, назначен от правителството в страната, в която кандидатствате за номер, за да може да ви бъде предоставен служебен номер. Тази информация е различна в различните държави, за различните видове номера и зависи от местното законодателство.

След свързването на вашия служебен номер се съхраняват данни за използването на номера. Това включва номера на обаждащия се (ако не е защитен), деня и часа на обаждането, продължителността на обаждането и номера, към който е предадено обаждането. Цялата тази информация е необходима, за да ви бъде издадена правилна фактура за използването на вашия номер.

Ако използвате нашия цифров телефонен секретар или услугата за записване на обаждания, съобщенията или обажданията ще се съхраняват като аудиофайлове. Записите от услугата на цифровия телефонен секретар се изпращат по електронна поща на собственика на номера. Записите от услугата за записване на повиквания се унищожават след изтичане на срока за съхранение, определен от собственика на номера.

Като собственик на номер можете да видите всички свои данни в онлайн клиентската среда My Belfabriek. Тук можете също така да коригирате или коригирате собствените си данни. Освен това можете да изтеглите историята на обажданията и всички записи в стандартни формати в My Belfabriek.

Изпращате ни имейл

Използваме услугата Transport Layer Security (TLS) за криптиране и защита на трафика на електронната поща. Ако вашият доставчик на електронна поща не поддържа TLS, електронната ви поща може да бъде изпратена незащитена, докато стигне до нашите сървъри.

Обаждате се на сервизен номер

При всяко телефонно обаждане се включва телефонният номер на обаждащия се. По този начин получателят вижда на дисплея кой се обажда. Ако не желаете приемникът да знае номера, от който се обаждате, моля, свържете се с вашия доставчик, за да деактивирате услугата за разпознаване на номера.

Ако номерът, на който се обаждате, ви предлага възможност да оставите записано съобщение, това съобщение се записва и се изпраща на собственика на номера като аудиофайл. Файлът вече не се съхранява от нас.

Ако номерът, на който сте се обадили, използва запис на повикването, е възможно съдържанието на повикването да бъде запазено като аудиофайл. Обикновено ще бъдете информирани за това в началото на разговора. Собственикът на номера, на който сте се обадили, ще може да ви каже колко дълго се съхраняват тези обаждания и за какво се използват.

Споделяне на лична информация

Не споделяме лична информация с трети страни, освен в случай на оплаквания или подозрения за измама или други престъпления; тогава споделяме информацията със съответните организации, като полицията или мрежовите оператори.

Задоволени клиенти на Belfabriek: