Регистрирайте свои собствени 0800/0700 и местни номера директно онлайн!

България:+359 2 4928571
Международен:+3170-3111050

Виртуален център за повиквания

С виртуален кол център гарантирате, че обажданията се разпределят справедливо и равномерно между наличния персонал: у дома, в офиса или където и да е!

Стига колегите ви да имат телефон, стационарен или мобилен, можем да ги включим в плана за обаждания и да създадем виртуален център за обаждания.

Обажданията се разпределят по реда на получаването им между вашите колеги, които са се предоставили чрез приложението или специалния уебсайт!

Предимства накратко


Минимизиране на времето за изчакване

Първи идват, първи се обслужват. Разпределянето на обажданията свежда времето за чакане до минимум.


Изграждане на виртуален екип от агенти на колцентъра или агенти за обслужване на клиенти

Където и да работят служителите ви: всички те са част от виртуалния кол център и могат да влизат и излизат от него с помощта на приложението или уебстраницата.


Виртуална дистрибуция

Виртуалният кол център е от полза и за вашите служители: разпределението на обажданията превръща ролята на обслужване на клиенти в споделена задача. Функцията за влизане/излизане гарантира, че обажданията се насочват само към служители, които са влезли в системата.

Възползвайте се от тези мощни функции

Заедно с функцията за включване/изключване телефонът звъни само при налични колеги. А в комбинация с календара на работното време можете да увеличите максимално наличността си за обаждащите се. Сам по себе си виртуалният кол център е впечатляващ, но в комбинация с някои от другите функции като запис на разговори или изчакване на повикване, които получавате с Belfabriek, предлагате на обаждащите се преживяване, което ще засрами конкуренцията !

Всички допълнителни функционалности на Belfabriek могат да бъдат активирани по всяко време. Вие решавате кога е подходящият момент. По този начин телефонният номер на Belfabriek расте заедно с вас и вашата организация !

Задоволени клиенти на Belfabriek: